Skip to content Skip to footer

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, bir işletmenin müşterilerine ve ticari ortaklarına tanıtılmasında önemli rol oynayan bir unsurdur. Marka veya kurumsal kimlik, bir işletmeyi yansıtan bir ürün ya da hizmet olarak tanımlanabilir. Kurumsal kimlikte yer alan unsurlar, firma reklamında da kullanılabilir. Kurumsal kimlik, işletmeye ait her şeyi temsil eden, onun varlığını ve niteliğini ifade eden bir değerdir.

Kurumsal kimliklerin çoğu marka dahilinde olmakla birlikte, diğer unsurlar da bulunabilir. Ayrıca işletmelerin belli başlı unsurlarından oluşması gerektiğinde bu tür kurumsal kimlikler önemlidir.

Kurumsal kimlik, bir işletmenin kendine has ve özgün yapısıdır. Kurumsal kimlik, bir markanın yansımasıdır. Bir işletmenin kurumsal kimlik, sizin kendinizi tanıtma aracıdır ve sizi diğerlerinden ayırt etmeye yardımcı olur. Sizi diğerlerinden ayırabilecek unsurlar altında toplamaktadır.

Kurumsal imaj oluşturmanın amacı; işletmelerin duyarlılıklar ve farklılaşma avantajlarına sahip olmalarını sağlamaktır. Kurumsal imaj, firma müşterilerinin beklentilerini tam olarak anlamasını sağlayan şekilde geliştirilmelidir.

Kurumsal kimlik, bir işletmenin çalışanları, müşterileri ve diğer ilişkileriyle oluşturduğu duygu ve hisleri ifade eden bir görsel ve sözel bütünlük. Bir marka karşısında sunulan bu bütünsellik ile belirlenir.

Kurumsal kimlik, bir marka veya ürün için yapılan tanımlamalarla kendini gösteren bir şeydir. Kurumsal kimlikle ilgili en önemli amacımız herkes tarafından anlaşılabilirliktir.

Bir işletmenin özellikle müşterilerine tanıtılması ve onlarla iletişime geçilmesi amacıyla bilinirliğini artırma stratejisidir. Kurumsal kimlik reklamcılığın temelini oluşturan bir taktirdir. Kurumsal kimlik, bireylerin düşüncelerine etki eden ve algılanması gereken birçok unsurun bütünüdür.

İşletmelere yönelik potansiyel müşterilerini tanımak ve satmak amacıyla belirlenen bir yapay ilişkinin insanlara özgül şekilde formüle edilmiş biçimidir. Sizler için marka ve işletmelerinizin anlaşılabilirliği arttırma amacıyla kurumsal kimlik tasarlayabiliriz, Markanız için hemen iletişime geçin. Kendinizi dünyamıza bırakın!

Leave a comment